Uzm. Dr. Yalçın Handemir

DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 10.11.1983 IĞDIR

EĞİTİM DURUMU:

İLK OKUL İSTANBUL KEMAL KAYA İLKÖĞRETİM OKULU 1994
ORTA ÖĞRENİM VE LİSE GÜNGÖREN İZZET ÜNVER LİSESİ 2000
ÜNİVERSİTE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2007
UZMANLIK EĞİTİMİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2012

GÖREV YERİ:  KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ ZORUNLU HİZMET

KATILDIĞIM KURS, KONGRE VE SEMPOZYUMLAR:

MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ AYLIK TOPLANTILARI
2010 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ KONGRESİ
2011 NEONATOLOJİ KONGRESİ
2015 NEONATOLOJİ KONGRESİ
2015 NEONATOLOJİ KONGRESİ YENİDOĞAN TARAMA TESTLERİ KURSU
2015 EGE SİMÜLTANE YENİDOĞAN GİRİŞİMLERİ KURSU
2015 GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ
2015 GENÇ PEDİATRİSTLER ÇOCUK RADYOLOJİ KURSU
2016 MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
2016 MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ BEBEK BESLENME KURSU

TEZ : PREMATÜRE RETİNOPATİSİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAYINLAR: YURTDIŞI DERGİDE BETA LAKTAM HİPERSENSİTİVİTESİ OLAN OLGULARDA DESENSİTİZASYON

KONGRELERDE SUNULAN POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİLER:

1-ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM VAKASINDA ECULİZUMAB TEDAVİSİ N.Özkayın,Z.Özduğan, Y.Handemir,E.Çetinkaya,B.Bay
2-PREMATÜRE RETİNOPATİSİ OLGULARININ TARANMASI B.Acunaş,Y.Handemir,N.Aladağ,R.Duran
3-D VİTAMİNİ İNTOKSİKASYONU OLGULARINDA PAMİDRONAT TEDAVİSİNİN YERİ F.Tütüncüler,Y.Handemir,D.Bezen,S.Klavuz

YABANCI DİLLER: İngilizce

ÜYELİKLER: MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ, TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ

SERTİFİKALAR: NRP SERTİFİKASI, ETİK UYGULAMALAR SERTİFİKASI, YENİDOĞANDA GİRİŞİMSEL İŞLEMLER SERTİFİKASI

 

No comments yet.

Post a Comment

Your email address will not be published.