Doç. Dr. Fatih Köksal Binnetoğlu

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

1974 Kars doğumluyum. İlk-orta ve lise eğitimimi Kars’ta tamamladım. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2002-2008 yılları arasında İstanbul’da farklı özel hastanelerde  pediatri uzmanı ve yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru olarak çalıştım. 2009-2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı’nda yan dal eğitimi aldım. 2012-2017 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı’nda  öğretim üyesi olarak çalıştım. Anabilim Dalı Başkanlığı ve Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttüm.  Eylül 2014’de Doçent oldum. Uluslararası ve ulusal dergilerde çok sayıda makalem bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıyım. İngilizce bilmekteyim.